top nabídka realit
Třígenerační RD v obci Měchenice

Etický kodex

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim"

 1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.
 2. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 3. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 1. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
 2. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 3. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři v rámci online systému M.L.S.( Multiple Listing Service – online systém podpory prodeje nemovitostí prostřednictvím spolupráce mezi realitními makléři napříč celým trhem), pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 4. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
 5. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
 6. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.
 7. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
 8. Realitní makléř si soustavně prohlubuje svou kvalifikaci a účastní se všech vzdělávacích a informačních programů určených společností BVSreal spol. s r.o.
 9. Realitní makléř neposkytuje klientům poradenství, které je mimo jeho odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), je realitní makléř povinen věc konzultovat s tímto odborníkem.
 10. Realitní makléř je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 11. Realitní makléř bezodkladně informuje společnost BVSreal spol. s r.o.o jakémkoliv porušení tohoto etického kodexu.

Sankce

 1. Porušením tohoto etického kodexu se bude společnost BVSreal spol. s r.o. zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
 2. Porušení tohoto etického kodexu je společností BVSreal spol. s r.o. považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k vypovězení smlouvy o spolupráci mezi BVSreal spol. s r.o. a realitním makléřem nebo Obchodním parterem a omezení přístupu do online systému BVSreal spol. s r.o.
 3. Společnost BVSreal spol. s r.o. se může domáhat náhrady škody po osobě, které způsobila porušením etického kodexu škodu systému BVSreal spol. s r.o. či jeho dobré pověsti.

partneři

Reality Nabídka
VH-Vzduchotechnika
Geus-Plastová a dřevěná okna
Český internet.cz
BVS © 2008 - 2013
edited by milanknop.cz